In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe Waterschap Zuiderzeeland omgaat met uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens).