Publicaties

Waterschap Zuiderzeeland publiceert regelmatig bekendmakingen. In de bekendmakingen staat o.a. welke vergunningen, meldingen en beschikkingen ter inzage liggen.


De bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften (zoals verordeningen en beleidsregels) van Waterschap Zuiderzeeland vindt, conform artikel 73 Waterschapswet, plaats in het elektronisch waterschapsblad. Deze kunt u vinden via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

Links