Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Lees meer over ons cookiebeleid.

Projecten en werkzaamheden

Een overzicht van projecten en werkzaamheden van Waterschap Zuiderzeeland bij u in de buurt.

Projecten

 • Versterking IJsselmeerdijk (HWBP)

  Het project Versterking IJsselmeerdijk bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Het resultaat van de verkenningsfase is een voorkeursalternatief, waarbij voor het noordelijke deel een vooroeveroplossing (waar dit mogelijk is) nader wordt uitgewerkt.

 • Duurzame oevers

  Van 2017 tot begin 2022 heeft Waterschap Zuiderzeeland ruim 104 kilometer duurzame oevers versneld aangelegd. Deze oevers dragen bij aan de ecologische waterkwaliteit, zijn goedkoper in onderhoud en leveren meer waterberging op.

 • Verhogen erosiebestendigheid overgangen dijkbekleding

  In het innovatieproject ‘verhogen erosiebestendigheid overgangen dijkbekleding’ onderzoekt het waterschap samen met andere partijen vijf nieuwe methoden die erosie van dijkovergangen moeten tegengaan.

 • A6 zon IJsselmeerdijk

  Energie opwekken om het waterschapswerk zo energieneutraal mogelijk uit te voeren. Daarom is Waterschap Zuiderzeeland één van de initiatiefnemers om een zonnepark langs de A6 aan te leggen.

 • Vispassages voor betere visstand en waterkwaliteit

  Met onze vispassages kunnen vissen heen en weer zwemmen tussen water met een hoger of lager waterpeil. Lees waarom dit belangrijk is en hoe het precies werkt.

 • Voortstuwers Noordoostpolder: project ingetrokken

  Het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord heeft te maken met een verminderde drooglegging.

 • Oosterwold

  Zelf uw eigen groene en duurzame woongebied inrichten, dat doen de bewoners van de wijk Oosterwold. Oosterwold ligt tussen Almere en Zeewolde.

 • Aanleg grondwatermeetnet

  In het hele beheergebied Waterschap Zuiderzeeland ligt een grondwatermeetnet.

 • Waterbeschikbaarheid

  De droge zomers van de afgelopen jaren lieten zien dat beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit niet vanzelfsprekend is. In de stad, de natuur en op het platteland zijn er wensen voor verbetering van waterbeschikbaarheid.

 • Gemaal Vissering

  Na renovatie en verduurzaming in 2022 is gemaal Vissering een zeer duurzaam gemaal. Gemaal Vissering bemaalt samen met de gemalen Buma en Smeenge de Noordoostpolder.

  Gemaal Vissering Urk
 • TORWASH: minder slib, meer biobrandstoffen

  Na het zuiveren van afvalwater blijft slib over. Dankzij TORWASH kunnen we dat tot 85% terugdringen. Én er biobrand- en grondstoffen uit winnen.

 • Knardijk, gastvrije groene loper

   
  De Knardijk. Al meer dan 65 jaar een markante vertoning in Flevoland. Een gastvrije groene loper van 18 kilometer door het landschap. Graag gebruikt door schapen en recreanten.

 • Windpark Hanze

  Waterschap Zuiderzeeland neemt deel in het nog te realiseren Windpark Hanze. Met de deelname in het windpark kunnen wij al in 2023 onze energiedoelstellingen realiseren en voorzien wij op een CO2-neutrale manier in onze eigen stroom.

 • Schoon boerenerf

  Het ABW project ‘Schoon boerenerf’ wordt gefinancierd door LTO Noord en heeft als doel veehouders te informeren over praktische maatregelen die bijdragen aan het bereiken van een emissiearm boerenerf.

 • Verwijdering van medicijnresten uit afvalwater met duurzaam geproduceerde actieve kool

  Het samenwerkingsverband P4S werkt samen met Allied Waters, Aquaminerals en Waterschap Zuiderzeeland aan het concept om van snoeihout afval poederkool te maken.

 • Internationale samenwerking

  In veel ontwikkelingslanden zijn er grote problemen met water. De nood is groter dan in Nederland en de middelen/kennis beperkter.

 • Nationaal Park Nieuw Land

  De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer vormen de basis van Nationaal Park Nieuw Land.

 • Ephyra®

  Na het zuiveren van afvalwater blijft slib over. Dankzij Ephyra® kunnen we daar biogas uit winnen. Daarmee verkleinen we de afvalberg. 

  Afvalwaterzuiveringsinstallatie Tollenbeek

Heeft u gevonden wat u zocht?