Voor het melden van calamiteiten, zoals bijvoorbeeld hoog water of ernstige vervuiling van het oppervlaktewater, kunt u 24 uur per dag bellen met:
0320 274 911

Dag en nacht bereikbaar

Voor het melden van calamiteiten, zoals hoog water, droogte of ernstige vervuiling van het oppervlaktewater, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met: 0320 274 911.

Opgeleide calamiteitenorganisatie

Waterschap Zuiderzeeland heeft goed opgeleide medewerkers die dag en nacht paraat staan om snel en goed te kunnen optreden bij incidenten calamiteiten op het gebied van water.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Het werkgebied van Waterschap Zuiderzeeland ligt onder de zeespiegel. Een overstroming is onwaarschijnlijk, maar we moeten er wel op voorbereid zijn. Ook een calamiteit op het gebied van afvalwater of wateroverlast door regenval kan gebeuren.

We werken nauw samen met de hulpdiensten (brandweer, politie, en ambulance) in de Veiligheidsregio Flevoland. Zowel in de voorbereiding, tijdens de bestrijding, als na de bestrijding is het waterschap betrokken bij calamiteiten.

Calamiteitenplan en bestrijdingsplannen

Waterschap Zuiderzeeland werkt continue aan het waterbeheer in Flevoland. We werken met een algemeen calamiteitenplan en bestrijdingsplannen voor specifieke calamiteiten.

Als waterbeheerder en waterzuiveraar hebben we bijvoorbeeld te maken met onderstaande problemen die kunnen optreden met water:

  • verontreinigingen oppervlaktewater;
  • een overstroming of ernstige schade aan een waterkering of een sluis;
  • te veel of te weinig water;
  • een probleem bij het transport of het zuiveren van afvalwater.

Onder andere voor deze onderwerpen is een bestrijdingsplan opgesteld. Daar staat gedetailleerd in hoe de calamiteitenorganisatie maatregelen moet nemen om ernstige gevolgen te voorkomen of tegen te gaan.

Aanvullende documenten