Wilt u iets doen in, op of vlakbij het water of een dijk? Dan zijn er 3 mogelijkheden: u heeft een vergunning nodig, u moet een melding doen, of het is verboden. Wat het in uw geval is, vindt u op deze pagina.

Vergunning aanvragen

Een vergunningaanvraag kost tijd. Veel van die tijd bent u kwijt bij het voorbereiden van de aanvraag. Bij een vergunning is de wettelijke proceduretermijn 8 weken. Bij een melding is de proceduretermijn 4 weken. Wat u wilt doen, vindt u terug in onderstaande tabel. Met daarbij of u daarvoor een vergunning nodig hebt, een melding voldoende is of dat het sowieso verboden is. Onduidelijk? Doe dan de vergunningcheck bij het Omgevingsloket online. 

Doe uw vergunningaanvraag of melding dus ruim voordat u met de activiteit of werkzaamheden wilt starten.

In onderstaande tabel staat per activiteit uitgelegd wat u moet doen. Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u bellen met 0320 274 911 of u kunt een e-mail met uw vraag sturen naar waterprocedures@zuiderzeeland.nl.

Water onttrekken of lozen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Grondwater onttrekken als agrariërDit moet u melden bij het DSO.
Grondwater onttrekken en/of lozenDit moet u melden bij het DSO. Soms heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Lozen van water in oppervlaktewaterDit moet u melden bij het DSO. Soms heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck . Voor activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben is een melding nodig via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).
Water onttrekken aan een oppervlaktewaterDit moet u melden bij het DSO. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Lozen van huishoudelijke afvalwater in oppervlaktewaterDit moet u melden bij het DSO. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Lozen van hemelwaterDit moet u melden bij het DSO. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.

Activiteiten op of bij het water/dijk of kade

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Peilgestuurd drainerenDit moet u melden bij het DSO. U heeft een vergunning nodig.
Teeltvrije zone versmallenDit moet u melden bij het DSO.
Onderhoud aan vaste objectenDit moet u melden bij het DSO. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Oeverconstructie (beschoeiing/damwand) aanbrengenDit moet u melden bij het DSO. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck. Bij een eenvoudige oeverconstructie moet u dit ook melden bij het DSO.
Natuurvriendelijke oever aanleggenDit moet u melden bij het DSO. U heeft een vergunning nodig (keur).
Steigers, vlonders en ligplaatsen aanleggenDit moet u melden bij het DSO. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck. Bij een eenvoudige oeverconstructie moet u dit ook melden bij het DSO.
Dempen of graven van een watergang/slootDit moet u melden bij het DSO. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Bebouwing of verharding aanbrengenDit moet u melden bij het DSO. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Kabels en leidingen aanleggen, verleggen of verwijderenDit moet u melden bij het DSO. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Brug aanleggen, verwijderen of wijzigenDit moet u melden bij het DSO. U heeft een vergunning nodig.
Dam (en duiker) aanleggen, verleggen of verwijderenDit moet u melden bij het DSO. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Een evenement of activiteit organiseren/houdenHiervoor moet u een (tijdelijke) watervergunning aanvragen bij het DSO.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op. 

Procedures melding

Hieronder vind je meer informatie over dit onderwerp.

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg?

Binnen 4 weken. Zorg wel dat uw melding compleet is. Anders kunnen wij het niet goed beoordelen.
Het antwoord kan ook zijn dat u een andere procedure moet volgen. Zoals een vergunningaanvraag. Dat hoort u dan zo snel mogelijk van ons.

U mag pas beginnen met het werk of de activiteit als het waterschap goedkeuring op de melding heeft gegeven.

Wat als ik het oneens ben met jullie besluit?

Neem dan contact met ons op.

Procedures Vergunning

Heeft u uw aanvraag gedaan met alle informatie die we nodig hebben? Dan nemen wij uw aanvraag in behandeling. Anders moeten we uw aanvraag terugsturen. Dat kost u en ons veel tijd.

Hoe lang duurt de procedure?

Normaal gesproken krijgt u binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.
Maar soms moet u de uitgebreide procedure doorlopen: 6 maanden.

Wanneer is mijn vergunning geldig?

Als u een vergunning krijgt, maken we dit algemeen bekend. De dag daarna gaat uw vergunning in. Als dit anders is, hoort u dat van ons.

Hoe lang is mijn vergunning geldig?

De vergunning is onbeperkt geldig.
Behalve als:
•    U na 3 jaar de vergunning nog steeds niet gebruikt hebt;
•    De omstandigheden veranderd zijn;
•    Door nieuwe internationale regels.

U kunt ons ook vragen om de vergunning te verlengen. In de vergunning staat tot wanneer deze geldig is.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van mijn aanvraag?

Ja: binnen 6 weken.
Bent u het vervolgens niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kosten

Een melding doen kost u niets.
De kosten (leges) voor het aanvragen van een watervergunning zijn afhankelijk van wat u wilt gaan doen. Wat de kosten voor u zijn kunt u vinden in de legesverordening.

Heeft u gevonden wat u zocht?