Waterschap Zuiderzeeland wil zo goed mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard voor de toegankelijkheid van websites. Als we voldoen aan deze standaard, is de website beter leesbaar en makkelijker te gebruiken voor verschillende doelgroepen. Op deze pagina vindt u onze Toegankelijkheidsverklaringen en alles over wat het waterschap er aan doet om de website toegankelijker te maken.

De toegankelijkheidsverklaringen op deze website zijn opgesteld in september 2022.

De verklaringen gelden voor de website: https://www.zuiderzeeland.nl.

Aanpak om leesbaarheid en gebruik van onze website te verbeteren

Hiermee zorgen wij dat wij de toegankelijkheidseisen zo goed mogelijk naleven:

  • Onderzoek: Wij laten regelmatig (onderdelen van) onze website toetsen op leesbaarheid en gebruik van de website. Deze toetsen worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Gevonden problemen lossen wij op.
  • Automatische toetsen: Een softwareprogramma toetst de website om de vijf dagen automatisch op toegankelijkheid.
  • Training werknemers: Werknemers die inhoud schrijven voor onze pagina's hebben een training over toegankelijkheid gevolgd en schrijfcursussen om te kunnen schrijven in begrijpelijke taal.

Probleem met de leesbaarheid of gebruik van deze website?

Is iets niet duidelijk, niet goed leesbaar of heeft u tips voor ons wat betreft de toegankelijkheid van onze website? Neem contact op en laat het ons weten.

Open data

Waterschap Zuiderzeeland wil samen met onze partners en medeoverheden zoveel mogelijk data delen. Hiermee willen we meer (ongevraagde) analyses stimuleren. Met onze partners willen we grote opgaven als duurzaamheid, klimaatbestendigheid en energiemanagement oppakken.

Heeft u gevonden wat u zocht?