Toegankelijkheid

Waterschap Zuiderzeeland wil zo goed mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard voor de toegankelijkheid van websites. Als we voldoen aan deze standaard, is de website beter leesbaar en makkelijker te gebruiken voor verschillende doelgroepen. Op deze pagina vindt u onze Toegankelijkheidsverklaringen en alles over wat het waterschap er aan doet om de website toegankelijker te maken.

De toegankelijkheidsverklaringen op deze website zijn opgesteld in september 2022. De verklaringen gelden voor de website: https://www.zuiderzeeland.nl.

Op dit moment hebben wij de status B: we voldoen gedeeltelijk. 

 Status toegankelijkheidslabel van Waterschap Zuiderzeeland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Aanpak om leesbaarheid en gebruik van onze website te verbeteren

Hiermee zorgen wij dat wij de toegankelijkheidseisen zo goed mogelijk naleven:

  • Onderzoek: Wij laten regelmatig (onderdelen van) onze website toetsen op leesbaarheid en gebruik van de website. Deze toetsen worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Gevonden problemen lossen wij op.
  • Automatische toetsen: Een softwareprogramma toetst de website om de vijf dagen automatisch op toegankelijkheid.
  • Training werknemers: Werknemers die inhoud schrijven voor onze pagina's hebben een training over toegankelijkheid gevolgd en schrijfcursussen om te kunnen schrijven in begrijpelijke taal.

Toegankelijkheidsonderzoeken overige websites en apps

De website van Waterschap Zuiderzeeland voldoet nog niet volledig aan de toegankelijkheidseisen:

  • Een aantal aan de website gekoppelde apps of sites is op technisch nog niet volledig toegankelijk. 
  • Hieronder vind je een lijst met gekoppelde apps/sites en de daarbij behorende toegankelijkheidsonderzoeken. Deze lijst breiden we stapsgewijs uit.

Archiefweb

Status toegankelijkheidslabel van Archiefweb waterschap Zuiderzeeland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Bestuurlijke informatie

Status toegankelijkheidslabel van IBABS Waterschap Zuiderzeeland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Livestream vergaderingen Zuiderzeeland (Royalcast)

Status toegankelijkheidslabel van Livestream vergaderingen Zuiderzeeland (Royalcast). Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Webformulieren (Iprox)

Status toegankelijkheidslabel van Webformulieren Zuiderzeeland Iprox. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Gebiedsparticipatie Platform 'ik doe mee'

Status toegankelijkheidslabel van Gebiedsparticipatie Platform 'ik doe mee'. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Nieuwsbrieven Zuiderzeeland (Mailchimp)

Status toegankelijkheidslabel van Nieuwsbrieven Zuiderzeeland (mailchimp). Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Open Data portaal Zuiderzeeland

Status toegankelijkheidslabel van Open data portaal Waterschap Zuiderzeeland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Webformulieren Zuiderzeeland SIM

Status toegankelijkheidslabel van Webformulieren Zuiderzeeland Sim. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Wateraanvraag formulier

Status toegankelijkheidslabel van Wateraanvraag formulier. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Zuiderzeeland op de kaart (Arcgis)

Status toegankelijkheidslabel van Zuiderzeeland op de kaart (Arcgis). Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Webformulier meldingen rioolbeheer (Arcgis) (website)

Status toegankelijkheidslabel van Webformulier meldingen rioolbeheer (Arcgis). Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Probleem met de leesbaarheid of gebruik van deze website?

Is iets niet duidelijk, niet goed leesbaar of heeft u tips voor ons wat betreft de toegankelijkheid van onze website? Neem contact op en laat het ons weten.

Heeft u gevonden wat u zocht?