Publicaties


De bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften (zoals verordeningen en beleidsregels) van Waterschap Zuiderzeeland vindt, conform artikel 73 Waterschapswet, plaats in het elektronisch waterschapsblad. Deze kunt u vinden via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

Links