In veel ontwikkelingslanden zijn grote problemen met water. Daar kan onze kennis over waterbeheer een groot verschil maken en tegelijkertijd leren wij ook van de ontwikkelingslanden. Daarom helpen wij. We werken samen met de andere Nederlandse waterschappen, onder de naam ‘Dutch Water Authorities(externe link)’ (DWA)

Welke problemen zijn er in ontwikkelingslanden?

Problemen met water zijn in ontwikkelingslanden vaak veel groter dan in Nederland:

 • Watertekort
 • Overstromingen
 • Vervuiling
 • Niet hygiënische toiletten of zelfs het ontbreken van toiletten

Klimaatverandering maakt de problemen met water erger. De gevolgen zijn:

 • Ziekten
 • Kindersterfte
 • Armoede
 • Hongersnood

Deze moeilijkheden leiden op hun beurt weer tot strijd tussen bevolkingsgroepen en een toenemend aantal klimaatvluchtelingen.

Lokale overheden kunnen deze problemen vaak niet de baas vanwege te weinig middelen en kennis. Terwijl wij eeuwenlange ervaring met waterbeheer hebben. Dáárom helpen wij. Om zo bij te dragen aan de Sustainable Development Goals(externe link) van de Verenigde Naties.

Wat doen we?

We doen al jaren mee aan internationale projecten in Ethiopië en Indonesië. Daarnaast helpen we bij programma’s van andere waterschappen, bijvoorbeeld in Colombia.

Bij deze projecten adviseren, trainen en ondersteunen we lokale overheden, zodat zij hun taak beter uit kunnen voeren. Bijvoorbeeld over:

 • Goed beheer en bestuur van het water
 • Rechtvaardige verdeling van water
 • Dijkversterking
 • Beperken van de gevolgen van droogte
 • Verminderen van afvalwaterlozingen
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Bevorderen van samenwerking
 • Communicatie
 • Uitvoeren van plannen
 • Opleiden van jong talent

Kosten van de projecten

Deze projecten kunnen we doen dankzij subsidies, onder andere van:

Meer weten? 

Meer informatie over ons werk in Ethiopië vindt u op www.awashbasinplatform.org(externe link).

Deze website is opgezet in samenwerking met Woord en Daad. Hier staan video’s, life-story’s, verhalen en afbeeldingen over onze projecten in Ethiopië.

Heeft u gevonden wat u zocht?