Een door de mens en natuur gemaakt gebied waar de nadruk ligt op de verbinding tussen stad en natuur. De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer vormen de basis van Nationaal Park Nieuw Land. Zij vertellen het verhaal van de voormalige Zuiderzee, de IJsselmeerpolders en de ontstaansgeschiedenis van de natuur in Flevoland.

Op weinig plekken ter wereld wonen zoveel mensen zo dichtbij een nationaal park. Een unieke kans om stad en robuuste natuur met elkaar te verbinden. Het Nationaal Park is een locatie waar natuurwaarden en cultuurhistorie elkaar versterken en positief kunnen beïnvloeden. Een geweldige belevenis voor elke bezoeker.

Natuurwaarden en cultuurhistorie

Het landschap van het laaglandmeer vormt een rustgebied voor vele trekvogels. Ook leven hier duizenden Europees beschermde vogels. Elk deelgebied heeft zijn eigen, unieke natuurkwaliteit. Zoals de Oostvaardersplassen met het rietmoeras en de grootste kudde in het wild levende paarden in Europa. De Marker Wadden met haar bijzondere onderwaternatuur, die ontstaat door de waterstromingen rondom de door de mens aangelegde eilanden. En de zoetwaterparel van de Zuiderzee, de Lepelaarplassen.

Partner Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland is partner van het Nationaal Park. Daar is volop reden voor, want de Oostvaardersdijk en de Knardijk maken prominent deel uit van het park. Als waterbeheerder werken we mee aan de projecten van andere partners. Daar waar wij zelf projecten starten, willen we dat zo doen dat deze bijdragen aan de doelstelling van het park. Voorbeelden zijn het gebiedsproces Knardijk dat het waterschap startte met de provincie, de verkenning van Oostvaardersoevers, de herontwikkeling van Hollandse Hout, de ontwikkelingsvisie Lepelaarplassengebied en de moeras-reset Oostvaardersplassen.

Vragen of opmerkingen? 

Neem contact met ons op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?