Schoon boerenerf

Het ABW project ‘Schoon boerenerf’ wordt gefinancierd door LTO Noord en heeft als doel veehouders te informeren over praktische maatregelen die bijdragen aan het bereiken van een emissiearm boerenerf.

Bij activiteiten op het boerenerf kunnen voer en mest of resten daarvan op het erf terecht komen

Bij neerslag komen deze nog vaak (onbewust) in het oppervlaktewater terecht en gaan voor het bedrijf waardevolle voedingsstoffen verloren. In veel gevallen is dit probleem met simpele aanpassingen in de bedrijfsvoering en op het erf op te lossen.

Als deelnemer aan het project ‘Schoon boerenerf’:

  • krijgt u gratis advies over de erfsituatie op uw veehouderijbedrijf tijdens een bedrijfsbezoek;
  • krijgt u praktische en uitvoerbare oplossingen en tips om knelpunten op het erf op te lossen;
  • denken wij met u mee over subsidieregelingen voor (bovenwettelijke) investeringen die eventueel in uw regio beschikbaar zijn;
  • kunt u toewerken naar een erfsituatie die aansluit bij de huidige en toekomstige wet- en regelgeving;

Meld u aan op www.schoonboerenerf.nl

Wilt u eerst meer informatie: neem een kijkje op de website of bel met:
LTO Noord: Sjoerd van der Meulen/Bianca Domhof, 088–8886666/info@ltonoord.nl