Het samenwerkingsverband P4S werkt samen met Allied Waters, Aquaminerals en Waterschap Zuiderzeeland aan het concept om van snoeihoutafval poederkool te maken. Met dit poederkool kunnen we medicijnresten verwijderen uit afvalwater. Op dit moment wordt een uitgebreide studie uitgevoerd om de technisch-economische haalbaarheid in de praktijk vast te stellen.

Snoeihout is lokaal in grote hoeveelheden beschikbaar

De verwachting is dat op deze manier een poederkool kan worden gemaakt, die medicijnresten kan verwijderen in rioolwaterzuiveringen. Dit levert een duurzamere poederkool op dan de meeste andere poederkooltype die nu van fossiele grondstoffen zoals steenkool gemaakt worden.

Vanzelfsprekend moet het concept ‘Activate your Biomass’ nog goed worden onderzocht voordat het in praktijk kan worden gebracht. De lopende technisch-economische haalbaarheidsstudie geeft meer duidelijkheid.

Over de initiatiefnemers

De initiatiefnemers hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband:

  • Allied Waters (www.alliedwaters.com): specialist in circulaire oplossingen met en voor de watersector
  • AquaMinerals in samenwerking met de Energie- & Grondstoffenfabriek (www.aquaminerals.com): specialist in het ‘upcyclen’ van reststromen van haar participanten in de watersector
  • P4S (www.p4salmere.nl): collectief voor ‘upcycling’ van biogrondstoffen, met name kap- en snoeihout
  • Waterschap Zuiderzeeland (www.zuiderzeeland.nl): verantwoordelijke voor het waterbeheer en de zuivering van afvalwater in de provincie Flevoland

Medicijnresten in afvalwater

In de afgelopen jaren is in Nederland veel geïnvesteerd in verdere verbetering van de afvalwaterzuivering, en met succes. Op veel punten is de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater sterk verbeterd. Toch zijn er nog stoffen die onvoldoende worden verwijderd. Het zijn veel verschillende stoffen in lage concentraties, waaronder medicijnresten. Ook al gaat het dan om lage concentraties, lozing is ongewenst. Een bekende manier om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen is het toevoegen van actieve (poeder)kool in de rioolwaterzuiveringen. In Nederland wordt dit ook wel het PACAS (Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)-proces genoemd. De uitgewerkte poederkool wordt samen met het slib afgevoerd naar de slibverwerking en wordt verbrand

Meer informatie

Wilt u  meer weten van dit initiatief? Stuur dan een e-mail naar waterschap@zuiderzeeland.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van de andere leden. Hebt u als drinkwaterbedrijf of waterschap zelf kap- en snoeihout beschikbaar, neem ook dan gerust contact op.

Hebt u gevonden wat u zocht?