Waterschap Zuiderzeeland neemt deel in het nog te realiseren Windpark Hanze. Met de deelname in het windpark kunnen wij al in 2023 onze energiedoelstellingen realiseren en voorzien wij op een CO2-neutrale manier in onze eigen stroom.

Initiatiefnemer van het windpark is de Vereniging Windpark Hanze. Dit zijn 19 agrariërs die, vanuit het provinciale Regioplan Wind, tussen de Hanzelijn en Ketelhaven de mogelijkheid krijgen om een windpark te ontwikkelen langs de Hoge Vaart en de Hondtocht. Dat is vlak bij onze grootste stroomvreter: gemaal Colijn.

Windpark Hanze maakt onderdeel uit van het overkoepelende Windplan Groen, waarin circa 10 parken in Oostelijk Flevoland ontwikkeld worden. Voor dit plan geldt een Rijkscoördinatieregeling (RCR). De deelname van het waterschap heeft geen effect op de afspraken binnen Windplan Groen voor participatie door andere partijen, bijvoorbeeld bewoners in het buitengebied en de woonkernen.

Samenwerkingsovereenkomst

Eind 2018 hebben Waterschap Zuiderzeeland en Vereniging Windpark Hanze een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarna is een gezamenlijke project-BV opgericht, met Zuiderzeeland als één van de aandeelhouders. Deze project-BV verzorgt de ontwikkeling, bouw en exploitatie. Zuiderzeeland verstrekt een achtergestelde lening van 10 miljoen voor de ontwikkeling en realisatie van het windpark tegen een marktconform rentepercentage. Het aandeel van Zuiderzeeland komt overeen met het eigen energieverbruik.

Van plan naar realisatie

Windpark Hanze zit in de ontwikkelfase. Een windproject bestaat grofweg uit een ontwikkel-, bouw- en operationele fase. De ontwikkelfase eindigt met een financial close. Dit is het moment waarop alle contracten vastliggen, vergunningen, subsidies en de financiering rond zijn en de bouw kan beginnen. Na oplevering van de windturbines start de operationele fase. 

De voordelen van deelnemen in Windpark Hanze

  • Snelle realisatie van de duurzaamheidsdoelen van Waterschap Zuiderzeeland, zie ook het Masterplan Duurzame Energie.
  • Financieel gunstig ten opzichte van de alternatieven om bovenstaande doelen te behalen.
  • De deelname is gericht op de eigen stroomvoorziening en CO2-uitstoot van het waterschap.
  • We bemalen Flevoland en zuiveren Flevolands afvalwater met Flevolandse windenergie.
  • We dragen bij aan de realisatie van het Regioplan Wind en de Flevolandse duurzaamheidsdoelen.

Vragen of opmerkingen? 

Neem contact met ons op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?