Bij de opslag van gras en mais kan perssap en percolaat, verontreinigd regenwater, ontstaan. Als veehouder moet u ervoor zorgen dat perssap en percolaat niet van het erf afspoelen naar de sloot. Per 1 januari 2024 zijn er enkele wijzigingen in de milieuregels. In dit artikel informeren wij u hierover. 

Verplichte opvangvoorziening voor perssap en percolaat

Volgens de huidige milieuregels moet u een voorziening op uw erf hebben, waarmee u perssap en percolaat opvangt. Deze regels gelden als u kuilvoer (gras en mais) opslaat en ook voor de opslag van vaste bijproducten, zoals bietenperspulp, aardappelpersvezels en bierbostel. Voor bestaande sleufsilo’s en kuilplaten voor de opslag van gras en mais, die u heeft aangelegd vóór 1 januari 2013, geldt een overgangstermijn voor de verplichte opvangvoorziening van perssap en percolaat tot 1 januari 2027. 

Wijzigingen in milieuregels

Op 1 januari 2024 gaat het zogenoemde ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ in. In dit besluit staat niet meer de verplichte opvangvoorziening voor perssap en percolaat. Daarmee vervalt ook de overgangstermijn tot 1 januari 2027. U moet perssap en percolaat die vrijkomen uit de opslag van kuilvoer en vaste bijproducten wel blijven opvangen. Op welke manier u dat doet, mag u zelf bepalen. Een andere wijziging per 1 januari 2024 is dat u opgevangen perssap en percolaat gelijkmatig verspreidt over landbouwgronden. Als u perssap en percolaat in de mestkelder opvangt, dan moet u ook rekening houden met de mestuitrijregels.

Schoon en gezond oppervlaktewater

Goede opvangvoorzieningen voor perssap en percolaat zijn belangrijk om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. Door de afspoeling van perssap verliest u ook waardevolle voedingsstoffen voor uw vee. U kunt dit 
voorkomen met bijvoorbeeld een strolaag onder de maiskuil.
 

Advies van het waterschap?

Heeft u plannen voor de aanleg van nieuwe voeropslagen? Of wilt u uw voeropslagen renoveren? Neem contact op met het waterschap voor een vrijblijvend erfadvies. 

Bel naar 0320 - 274 911 en vraag naar Bert van den Bosch. U kunt ook een e-mail sturen naar: 
agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl. Wij helpen u graag!
 

Heeft u gevonden wat u zocht?