Afsluiten sloten voor beregening

Door de droogte zien wij dat in Flevoland agrariërs vaker sloten afsluiten voor de beregening van hun landbouwgewassen. De teler buffert bijvoorbeeld met een stalen slootschot water in de sloot. Voor een tijdelijke stuwconstructie geven wij u een aantal aandachtspunten. Wilt u een tijdelijke stuwconstructie in een waterschapssloot plaatsen? Neem altijd eerst contact op met de gebiedsopzichter. Voor een vaste stuwconstructie moet u een vergunning bij het waterschap aanvragen.

Aandachtspunten voor tijdelijke stuwconstructie: 

  • •Stem de plaatsing van een stuwconstructie af met andere aangelanden van de sloot en vraag om toestemming. Naast een agrariër kan dit bijvoorbeeld ook een gemeente of natuurterreinbeheerder zijn. 
  • Zorg voor een stevige plaatsing van de stuwconstructie in de sloot. 
  • Plaats alleen een stuwconstructie waarmee u ook water uit de sloot kunt afvoeren. 
  • Zet de stuwconstructie open voor het afvoeren van water als u de sloot niet gebruikt voor het bufferen van water voor beregening. 
  • Als beregening van uw landbouwgewas(sen) niet meer nodig is, verwijder de stuwconstructie dan uit de sloot. Herstel indien nodig ook de sloottaluds en slootbodem. 
  • Eventuele schade die veroorzaakt is door plaatsing of het opzetten van de sloot met water, is de verantwoordelijkheid van degene die de stuwconstructie geplaatst heeft.

Tijdelijke stuwconstructie in een waterschapssloot

Soms is er onvoldoende water in de watergangen van het waterschap. Wilt u een tijdelijke stuwconstructie in een waterschapssloot (bijvoorbeeld d-tocht) plaatsen? Daar heeft u toestemming voor nodig!

Neem ruim van tevoren contact op met één van onze gebiedsopzichters. Hieronder staan de namen per gebied. U kunt de gebiedsopzichter bereiken tijdens kantooruren via het telefoonnummer 0320 - 274 911.

Noordoostpolder

Zuideljk en Oostelijk Flevoland

Luc Bos

Henk Gerrits

Henk Zwanepol

Allard van Boven

Jacko Westendorp

Yoep Scheijde

Vergunning aanvragen voor vaste stuwconstructie

Voor plaatsing van een vaste stuwconstructie in de sloot moet u op grond van de Waterschapsverordening een omgevingsvergunning bij het waterschap aanvragen. Dit doet u digitaal via het nieuwe Omgevingsloket: www.omgevingswet.overheid.nl. In de omgevingsvergunning neemt het waterschap voorschriften op waar u zich aan moet houden. Voor het verlenen van een omgevingsvergunning (dienst) brengen wij leges in rekening. Dit betekent dat u hiervoor moet betalen.

Heeft u gevonden wat u zocht?