Uitnodiging 5 april 2024 demobijeenkomst meerjarige (gras)bufferstroken in Ens

Op vrijdagochtend 5 april gaan we graag met u in gesprek over de meerwaarde en uitdagingen van meerjarige begroeide bufferstroken. Waar ziet u knelpunten en waar zoekt u oplossingen voor? En waar heeft u juist al goedwerkende oplossingen gevonden, die u graag deelt met collega’s? Tijdens de bijeenkomst kunnen ervaringen worden gedeeld.

Krispijn van den Dries neemt ons mee het land op naar zijn extensief beheerde bufferstroken. Hij licht toe hoe hij 
de bufferstroken met weinig werk onderhoudt en ze toch jaarrond in goede staat weet te houden.

Programma en aanmelden

Vanaf 10.00 uur bent u welkom aan de Zwijnsweg 5 in Ens voor een kop koffie. Om 10.15 uur starten we met een korte presentatie en daarna gaan we het land op. 

Bent u erbij? Meldt u zich even aan via info@boerennatuurflevoland.nl, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Het jaarrond begroeid houden van bufferstroken zorgt naar verwachting voor verbetering van de waterkwaliteit door minder perceelafspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Om agrariërs meer handvatten te geven voor de aanleg en het beheer van begroeide bufferstroken, hebben wij aan BoerenNatuur Flevoland gevraagd om praktische kennis en informatie in beeld te brengen en te verspreiden. Dit is een project vanuit het programma Actieplan Bodem & Water.

Heeft u gevonden wat u zocht?