De Algemene Vergadering (AV) is ons algemeen bestuur, vergelijkbaar met een gemeenteraad. De AV bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Denk aan de begroting, de belastingen en welke grote investeringen Zuiderzeeland doet. Ook stelt de AV de belangrijkste regelingen en verordeningen vast. 18 AV-leden zijn democratisch gekozen via de verkiezingen en 7 zijn benoemd door belangenorganisaties van bedrijven, agrariërs en natuur.