Beregening gewassen straks mogelijk door vernieuwd opvoergemaal

Eerst was het maanden kletsnat weer en nu ineens warm en droog. “Het aanvoeren van water naar het landbouwgebied bij Kraggenburg is met het vernieuwde opvoergemaal verbeterd. Dat is fijn voor het geval dat het beregenen van de gewassen weer nodig is”, vertelt Pieter Vos, projectleider civiele techniek bij Waterschap Zuiderzeeland. Het vernieuwde opvoergemaal ligt langs de Kraggenburgerweg (N352) en de Kadoelertocht. Aannemer BWO uit Meppel heeft het project uitgevoerd. 

Het opvoergemaal zorgt voor wateraanvoer in het gebied  

“Het opvoergemaal bij de Kadoelertocht is niet alleen vernieuwd. We hebben ‘m ook vergroot. Dit betekent dat we meer water aan kunnen voeren als dat nodig is.” Collega Marc van Wijk, projectleider elektrotechniek vult aan: “Met de nieuwe elektrische besturing kunnen we nauwkeuriger sturen op de waterbehoefte van het achterliggende agrarisch gebied. Op die manier is er genoeg water om te kunnen beregenen in droge perioden.”   

Het opvoergemaal kan weer jaren voor wateraanvoer zorgen

Pieter Vos: “Daarom hebben we verschillende onderdelen vernieuwd. Zo is de instroombak nu van beton en niet meer van hout. Het krooshek is ook nieuw en houdt zoveel mogelijk drijvend vuil, zoals riet, tegen”. Marc van Wijk: “Bij het vervangen en vergroten van de pomp moest alles een tijdje uit bedrijf. Het regende heel veel tijdens de werkzaamheden. Meestal is dat wat minder fijn, maar nu was het een voordeel. Wateraanvoer was namelijk even niet nodig. De tijdelijke pompinstallatie hebben we daardoor niet nodig gehad.”  

De Kadoelertocht met op de achtergrond het rioolgemaal en het opvoerkanaal van het water naar het gemaal.

Op de fiets langs het opvoergemaal?

Als u bij Kraggenburg vanaf fietsknooppunt 03 naar fietsknooppunt 10 fietst, dan komt u langs het opvoergemaal. Er staat nu een nieuwe besturingskast. De bestrating eromheen is vernieuwd. Er ligt een nieuwe betonnen trap naar het water en we hebben gras ingezaaid.