De bestuurlijke strafbeschikking is een handhavingsinstrument dat het proces-verbaal voor minder zware overtredingen vervangt.