Hebben wij een besluit genomen waar u het mee oneens bent? En bent u rechtstreeks betrokken bij het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Op deze pagina leest u hoe u dat doet. En welke voorwaarden er gelden.

Voorwaarden

U kunt alleen bezwaar maken als: 

 • U rechtstreeks bij het besluit betrokken bent 
 • Het besluit genomen is. Óf: 
  • Als we schriftelijk weigeren een besluit te nemen 
  • Als we te laat een besluit genomen hebben(externe link)
  • U het bezwaar op tijd indient: binnen 6 weken nadat het besluit genomen is 
 • Daarnaast moet u het bezwaar op de juiste manier indienen. Hoe u dat doet, leest u hieronder. 

Bezwaar indienen

Stuur uw bezwaar naar: 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland 
Postbus 229 
8200 AE Lelystad 

Vermeld in uw bezwaar in ieder geval: 

 • Uw naam, adres en telefoonnummer 
 • De datum 
 • Een omschrijving van het besluit 
 • Waarom u bezwaar maakt 

En vergeet uw bezwaar niet te ondertekenen! 

Bezwarencommissie 

Voordat op college op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten. Dit mondeling toelichten wordt ook wel ‘horen’ genoemd. Dit horen gebeurt ten overstaan van een bezwarencommissie. Ook vertegenwoordigers van het waterschap en eventuele belanghebbenden worden voor deze hoorzitting uitgenodigd. De bezwarencommissie bestaat uit leden die geen binding hebben met het waterschap. De commissie geeft het bestuursorgaan vervolgens een advies over hoe het op het bezwaarschrift moet beslissen. Dit is vastgelegd in de Verordening behandeling bezwaren 2020. Deze verordening is hier te bekijken.(externe link)

De commissie

Er is een overzicht van de leden van de bezwarencommissie met hun nevenfuncties en zittingsduur. Bekijk hier het overzicht van de leden van de bezwarencommissie.

De hoorzittingen

Er is geen vast schema voor de hoorzittingen van de bezwarencommissie. De hoorzittingen zijn openbaar. Wanneer er een hoorzitting wordt gepland wordt dat op deze pagina vermeld. Als u als toeschouwer aanwezig wilt zijn verzoeken wij u zich aan te melden via waterschap@zuiderzeeland.nl, t.a.v. de bezwarencommissie, en vervolgens tijdig aanwezig te zijn voor aanvang van de zitting.

Geplande hoorzittingen

Er is op dit moment geen hoorzitting gepland.
 

Bij de rechter in beroep

Soms kunt u ook in beroep gaan bij een rechter. Als dat kan, staat dat onder het besluit. Ook staat daar bij welke rechtbank u dan moet zijn. Hieraan zijn wel kosten verbonden (‘griffierecht’). 

Meer informatie hierover: www.rechtspraak.nl (externe link)

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?