Hebben wij een besluit genomen waar u het mee oneens bent? En bent u rechtstreeks betrokken bij het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Op deze pagina leest u hoe u dat doet. En welke voorwaarden er gelden.

Voorwaarden

U kunt alleen bezwaar maken als: 

 • U rechtstreeks bij het besluit betrokken bent 
 • Het besluit genomen is. Óf: 
  • Als we schriftelijk weigeren een besluit te nemen 
  • Als we te laat een besluit genomen hebben(externe link)
  • U het bezwaar op tijd indient: binnen 6 weken nadat het besluit genomen is 
 • Daarnaast moet u het bezwaar op de juiste manier indienen. Hoe u dat doet, leest u hieronder. 

Bezwaar indienen

Stuur uw bezwaar naar: 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland 
Postbus 229 
8200 AE Lelystad 

Vermeld in uw bezwaar in ieder geval: 

 • Uw naam, adres en telefoonnummer 
 • De datum 
 • Een omschrijving van het besluit 
 • Waarom u bezwaar maakt 

En vergeet uw bezwaar niet te ondertekenen! 

Bij de rechter in beroep

Soms kunt u ook in beroep gaan bij een rechter. Als dat kan, staat dat onder het besluit. Ook staat daar bij welke rechtbank u dan moet zijn. Hieraan zijn wel kosten verbonden (‘griffierecht’). 

Meer informatie hierover: www.rechtspraak.nl (externe link)

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?