Botulisme is meestal niet gevaarlijk voor mensen, maar wel voor dieren. Met name voor vissen en watervogels. Alles wat u moet weten, vindt u op deze pagina.

Meld dode dieren

Ziet u (een groot aantal) dode vissen of vogels? Meld dit:

Meldingsformulier

Binnen de dijken

Buiten de dijken

Wat is botulisme?

Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging. Het verspreid zich via dode dieren die in het water of langs de waterkant zijn blijven liggen.

De bacterie wordt actief in ondiepe wateren die warmer dan 20 graden worden. Dan maakt de bacterie botuline aan: een zenuwgif dat de spieren van vogels en vissen verlamd.

Wat doen wij tegen botulisme?

Wij zijn het centrale coördinatiepunt voor botulismebestrijding voor Flevoland. Sinds 2002 verzorgen we het stappenplan botulismebestrijding.

Soms helpen we ook bij het ruimen van dode waterdieren.

Wat kunt u doen?

De meeste soorten botulisme zijn niet gevaarlijk voor mensen. Maar in dode dieren ontwikkelen zich ook allerlei andere ziektes. Ga dan ook nooit zwemmen in water waar u dode dieren ziet drijven. Zwem sowieso alleen in officieel zwemwater (zie zwemwater.nl of ofgv.nl).

En natuurlijk: ziet u dode dieren, meld dit dan (zie hierboven).

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op.

Heeft u gevonden wat u zocht?