Voor het melden van calamiteiten, zoals bijvoorbeeld hoog water of ernstige vervuiling van het oppervlaktewater, kunt u 24 uur per dag bellen met:
0320 274 911