Collega Joy Pengel spreekt tijdens World Water Week over ons waterbeheer in Ethiopië

In Ethiopië gaan de gebruikers van de Awash rivier anders om met de verdeling van het soms schaarse water. In het waterakkoord is vastgelegd hoe alle betrokken partijen samenwerken om het water zo eerlijk mogelijk te verdelen, zowel boven- als benedenstrooms. Hoe ze dit doen is vastgelegd in het water allocatieplan. Samen met stichting Woord en Daad vertelt onze collega Joy Pengel hierover tijdens de World Water Week in Stockholm. 

World Water Week in Stockholm 

Joy Pengel is samen met Gerdien van Genderen van Woord en Daad toegelaten om op dinsdag 22 augustus te spreken over het werk in Ethiopië tijdens de World Water Week(externe link). Joy werd in 2021 uitgezonden naar Ethiopië om kennis uit te wisselen over waterbeheer. In haar sessie vertelt Joy over de verbeterde samenwerking onder het Water Akkoord(externe link), waardoor het water in het project water allocatie planning beter verdeeld wordt. De sessie bestaat uit een presentatie, een korte video over het water akkoord, een infographic van het water allocatie planning proces en hoe dit wordt ingezet als kennistool. 

Kennis uitwisselen over waterbeheer 

Het Awash stroomgebied in Ethiopië kent grote waterproblemen. Onze kennis kan daar verschil maken en tegelijk leren wij ook weer van dit land. De druk op het watersysteem in het Awash stroomgebied is heel groot. Verschillende overheden moeten tot een gezamenlijke (stroomgebied)aanpak komen. Samenwerking in Ethiopië komt niet vanzelf tot stand.  

Internationale samenwerking  

Heemraad Jo Caris is verantwoordelijk voor Internationale Samenwerking bij Waterschap Zuiderzeeland. Hij ziet dat samenwerking in veel landen niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland.  

“Het Water Akkoord in Ethiopië helpt de overheden in de watersector om elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen, samen te werken en samen besluiten te nemen. Dit belang wordt steeds meer gevoeld door het schaarser worden van voldoende, schoon water bij een groeiende bevolking en meer economische activiteiten. De afspraken geven duidelijkheid, verminderen conflicten tussen gebruikers en zorgen voor een stabielere leefomgeving.”   

Wil je meer weten over het verhaal dat Joy en Gerdien tijdens World Water Week in Stockholm vertellen? De sessie is online te volgen op dinsdag 22 augustus van 16:00 – 16:30. Registreer je vooraf en krijg gratis toegang tot de online sessies: Tickets & Registration (worldwaterweek.org)

Nieuwsgierig geworden wat wij nog meer doen in het buitenland?