Dagelijks bestuur Zuiderzeeland heeft de portefeuilles verdeeld

Het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft de portefeuilleverdeling vastgesteld. Jaap Lodders (BBB/Ongebouwd) heeft voldoende water, klimaataanpak, organisatie en informatie in zijn portefeuille. Jo Caris (Water, Wonen en Natuur) heeft schoon, gezuiverd en gezond water en biodiversiteit als portefeuilleonderwerpen. Tom Vereijken (AV50: AWP, VVD en 50PLUS) heeft waterveiligheid en financiën in zijn portefeuille. Dijkgraaf Hetty Klavers blijft verantwoordelijk voor algemene zaken, calamiteiten en communicatie. Secretaris-directeur Wouter Slob ondersteunt het college en is adviseur.

Bestuursprogramma ‘Verbinden en koers houden’

Al eerder op maandag 6 juni benoemde het algemeen bestuur de drie nieuwe heemraden en is het nieuwe bestuursprogramma vastgesteld. Nu zijn ook de portefeuilles verdeeld. Het college gaat het bestuursprogramma uitwerken in een collegeplan.

De volledige portefeuilleverdeling staat op de pagina over het college van Dijkgraaf en Heemraden