Waterschap Zuiderzeeland ruimt dode dieren op die in het oppervlaktewater (sloten, tochten, vijvers) liggen als er zorgen zijn over de waterkwaliteit of waterkwantiteit. Ziet u meerdere dode watervogels of vissen in het Flevolandse water, geef dit dan aan ons door. 

Wanneer ruimen wij dode dieren? 

Ziet u één dode vogel of vis in het water, dan gaat het vaak om een natuurlijke dood. Wij vragen u om een melding te maken als er meerdere dode vogels of vissen in het water liggen. Wij ruimen dan de dode dieren op om botulisme te voorkomen. Botulisme is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. Het is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt door een bacterie.  

Voorkom contact met dode dieren en het water 

Raak dode vissen of vogels niet aan en vermijd het water waarin ze liggen. Komt u toch in aanraking met het water, was dan goed uw handen of ga onder de douche.

Meld meerdere dode dieren direct aan het waterschap

Dode dieren met vogelgriep worden geruimd

Op meerdere plekken in Flevoland zijn de afgelopen weken meeuwen aangetroffen die doodgingen door vogelgriep. De vindplaats van het dode dier bepaalt welke organisatie in actie moet komen, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, de gemeente, Rijkswaterstaat of ons waterschap. Deze organisatie zorgt er dan voor dat de dieren worden opgeruimd.

Wat doen wij wanneer we denken dat een dier vogelgriep heeft? 

Onze medewerkers ruimen de kadavers in beschermende kleding op en volgen een speciaal protocol om verdere besmetting te voorkomen. We zorgen daarna in overleg met de betrokken gemeente, Rijkswaterstaat en/of grondeigenaar voor een veilige afvoer van dode vogels.

Wilt u meer weten over de vogelgriep? 

Kijk dan op de website van het Rijk: 

Ook interessant