De dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland en is bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het versterken en verhogen van de Drontermeerdijk.

Het versterken van de Drontermeerdijk, is één van de maatregelen die genomen wordt om de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten beter te beschermen tegen extreem hoog water. De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen in het IJsseldelta Programma(externe link) (de opvolger van Ruimte voor de Rivier).

Waarom moeten de dijken sterk en hoog zijn?

Dijken moeten zo sterk en hoog zijn dat het gebied achter de dijken voldoende veilig is. De minister van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt hoe veilig. Hiervoor zijn nieuwe landelijke normen vastgesteld. De Drontermeerdijk moet daarom worden versterkt en opgehoogd. In 2022 wordt bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel via het Reevediep sneller en veiliger afgevoerd naar het IJsselmeer. Door de dijk te verhogen en te versterken houdt Flevoland droge voeten en voldoet de Drontermeerdijk aan de wettelijk gestelde richtlijnen.

Wat gaan we doen?

  • De Drontermeerdijk over een afstand van 3 kilometer versterken en ophogen.
  • Dit deel van de Drontermeerdijk circa 2,7 meter ophogen.
  • De werkzaamheden vinden plaatst vanaf de Roggebotsluis/N307 richting Elburg.
  • Op het versterkte deel van de Drontermeerdijk komt een nieuwe weg: de N306.

Vragen?

Vragen over project Drontermeerdijk? Neem dan contact op met versterkingdrontermeerdijk@zuiderzeeland.nl of ga naar onze contactpagina.

Heeft u gevonden wat u zocht?