In 2020 legt Waterschap Zuiderzeeland 18 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers aan in Flevoland. Dit is onderdeel van het programma ‘Versnelling aanleg duurzame oevers 2017-2021’, waarin we in totaal 102 km aanleggen. In 2021 leggen we naar verwachting de laatste 24 km duurzame oevers aan.