In de Algemene Vergadering van 9 mei zijn vier fractieondersteuners benoemd en beëdigd. Dit zijn Jeroen Giesen (BBB), Theo Vulink (AV50 fracties: AWP/VVD/50PLUS), Marcel van Dongen (CDA) en Adrie Vermeulen (Ongebouwd). Fractieondersteuners ondersteunen de leden van hun fractie(s) bij de werkzaamheden voor het algemeen bestuur van het waterschap.

Fractieondersteuners mogen het woord voeren in beeldvormende vergaderingen en hebben toegang tot de vergaderstukken. Belangrijk verschil met de bestuursleden is dat zij niet mogen stemmen in de besluitvormende vergaderingen. Met behulp van fractieondersteuners kunnen vooral kleinere fracties het werk beter verdelen.

Voorzitter dijkgraaf Hetty Klavers overhandigde de nieuwe fractieondersteuners na de installatie een bos bloemen en wenste hen veel succes bij hun werkzaamheden.