Het is je vast opgevallen: het weer wordt steeds extremer. Langdurige hoosbuien, langere periodes van droogte en stormen trekken over Flevoland. Om veilig en droog te blijven, maken wij onze gemalen klaar voor de toekomst. Daarom hebben we gemaal Vissering op Urk onlangs volledig gerenoveerd en verduurzaamd. Het maakt bijvoorbeeld geen gebruik meer van fossiele brandstoffen en is daarmee het eerste gasloze gemaal van Flevoland. Het energieverbruik en de CO2 uitstoot zijn sterk verminderd. 

Innovaties 

Tijdens de renovatie hebben we gekeken naar mogelijkheden om de pompinstallatie en het gebouw zo duurzaam en energiezuinig te laten werken. Daarbij hebben we diverse innovaties, zoals een watergesmeerd pompsysteem, meegenomen in de renovatie. Het pand is inmiddels al 80 jaar oud. Gelukkig hebben we het nostalgische en monumentale karakter van het gebouw kunnen behouden en in veel gevallen zelfs in ere hersteld. 

Heemraad Piet Boer vertelde aan Omroep Flevoland: 

"De motoren van de pompen waren aan vervanging toe en het hele gebouw kon ook een flinke opknapbeurt gebruiken. Voor ons was het een uitdaging dit gemaal zo energiezuinig mogelijk te maken. Er staan dan ook de meest moderne elektromotoren die de pompen aandrijven. Ze worden bijna niet warm en hebben een enorm goed rendement." 

Technisch modern gemaal met een hoge pompcapaciteit 

Het is een technisch modern gemaal dat voldoet aan de eisen van deze tijd. De pompcapaciteit van het gemaal is na de renovatie 2,4 miljoen liter water. Dit betekent dat het gemaal de inhoud van 1 olympisch zwembad of 60 grote tankauto’s binnen 1 minuut kan verpompen, met een opvoerhoogte van ruim 5 meter.  

Visverkeer tussen het IJsselmeer en de Noordoostpolder  

Tijdens de renovatie hebben we ook een tweezijdige vispassage geïnstalleerd. Vissen kunnen via de nieuwe vispassage bij gemaal Vissering in en uit de Noordoostpolder zwemmen. Andersom kunnen de vissen migreren richting het IJsselmeer door gebruik te maken van de visvriendelijke pompinstallatie. Hiermee lossen we een belangrijk vismigratieknelpunt op. We ondersteunen hiermee een goede visstand en daarmee een gezonde biodiversiteit. Wat het effect is op de vissoorten en de vistrek gaan we onderzoeken met een innovatief slim camerasysteem op basis van algoritmes.