Wat heeft Flevoland nodig zodat wij - Flevolanders van de toekomst - kunnen wonen, werken en leven in een fijne regio? En wat is nodig om in Flevoland tegelijkertijd ook invulling te geven aan de grote opgaven? Hoe kunnen we daarvoor plannen ontwikkelen en hoe kunnen we hier samen uitvoering aan geven zodat het niet alleen bij plannen blijft?

Wij zoeken ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners

Die willen meedenken, maar vooral ook samen met ons aan de slag willen gaan. Nieuwsgierig? Meld je aan voor de bijeenkomst Samen aan de Slag2 op 2 juni in het Aviodrome, Pelikaanweg 50 in Lelystad. En neem gerust een collega, vriend, buren of kennissen mee. We starten om 12.00 uur.

Aan de slag met de Uitvoeringsagenda

In de Strategische Agenda Flevoland staan op hoofdlijnen de grote vraagstukken van Flevoland. Deze worden tijdens de bijeenkomst kort toegelicht. Vervolgens gaan we dieper in op de bijbehorende Uitvoeringagenda met daarin de afspraken tussen Rijk en regio. Hoe en wanneer gaan wij de grote opgaven voor de toekomst aanpakken? Welke afspraken kunnen we daarover concreet maken? De afspraken liggen zo goed als vast, maar de uitvoering moeten wij gezamenlijk ter hand nemen. Hierover gaan we graag met u in gesprek tijdens de themasessies. Doet u met ons mee?

Bekijk het hele programma op Home | Netwerkdag Samen aan de Slag (flevolandevents.nl) 

Kijk voor meer informatie op www.flevoland.nl/samenmakenweflevoland

Bouwen aan een samenleving

Uitgangspunt voor Flevoland is dat we willen bouwen aan een samenleving. Goede samenwerking tussen de maatschappelijke partners, ondernemers, overheden en inwoners is essentieel om met de vragen van morgen aan de slag te gaan. We hebben elkaar nodig en daarom moet er afspraken gemaakt worden. Hoe gaan we dat doen? Volksvertegenwoordigers en bestuurders uit Flevoland (de zes gemeenten, provincie en waterschap) zijn op 2 juni aanwezig. Zij gaan graag met u in gesprek. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomsten in december en juni vorig jaar.

Grote vraagstukken voor onze regio

Onze regio heeft, net als heel Nederland, te maken met grote vraagstukken over woningbouw, landbouw, economie, water, klimaat, energie en onderwijs. Daarom werken de Flevolandse gemeenten, het waterschap, de provincie Flevoland en het Rijk aan een toekomstperspectief voor de regio. Dit staat beschreven in de Strategische Agenda Flevoland en de bijbehorende Uitvoeringsagenda.