Wilt u grondwater onttrekken? Of doet u dit misschien al? Dan moet u dat bij ons aanvragen. Meestal is een melding genoeg. Maar soms heeft u een vergunning nodig.

Op deze pagina leest u wat precies de regels zijn. En hoe u een melding doet of vergunning aanvraagt.

Bent u agrariër? Ga dan naar de pagina ‘Grondwater onttrekken als agrariër

Melding of vergunning?

Gaat u meer dan 1 m3 per uur grondwater onttrekken of regenwater in de bodem brengen (infiltreren)? Dan moet u een melding(externe link) doen.

Een melding is genoeg als u voldoet aan deze regels:

Doel

Hoeveelheid water

Noodvoorziening

Geen maximum hoeveelheid

Tijdelijke doeleinden:

  1. Bronbemaling ten behoeve van bouwkundige of civieltechnische werken;
  2. Grondsanering
  1. Proefonttrekkingen
  1. Grondwatersanering
  1. < 100.000 m3 per maand en max. 6 maanden
  1. < 100.000 m3 per maand en max. 6 maanden
  2. < 100.000 m3 per maand en max. 6 maanden
  3. < 50.0000 m3 per maand

Overige doeleinden

< 10 m3 per uur en max 12.000m3 per kwartaal

Gebruikt u meer grondwater en/of voor andere doeleinden? Dan is een watervergunning(externe link) nodig.

Deze regels zijn er om schade aan de omgeving te voorkomen. En om ervoor te zorgen dat het grondwater niet vervuild raakt.

Grondwater lozen

Wilt u grondwater lozen? Of doet u dit misschien al? Dan moet u dat bij ons aanvragen. Meestal is een melding(externe link) genoeg. Maar soms heeft u een vergunning(externe link) nodig.

Melding doen

Vul het meldingsformulier in bij het Omgevingsloket Online(externe link).

Een melding kost u niets.

Vergunning aanvragen

U vraagt een watervergunning aan via het Omgevingsloket Online(externe link)

Een vergunningaanvraag is geen vast bedrag. Dit kunt u nakijken via de legesverordening(externe link).

Soms moet u bij de provincie zijn

Gaat het in uw geval om:
•    Onttrekkingen voor warmte-koude-opslag
•    Openbare drinkwaterwinning
•    Industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar

Dan is voor uw onttrekking de provincie Flevoland verantwoordelijk.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact(externe link) op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?