Waterschap Zuiderzeeland is maandag 30 augustus gestart met de herinrichting van de Stern-D tocht in Zeewolde. Deze tocht ligt langs de Gooiseweg (N305). Met de herinrichting pakken we enkele knelpunten in de doorstroming van het water aan. De werkzaamheden duren ongeveer negen weken. Aannemer De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw voert de werkzaamheden uit.

Er komt een nieuwe duiker in de tocht

Een duiker is een buis onder de weg of dam die wateren met elkaar verbinden. Door de buis stroomt het water van de ene naar de andere kant. De oude duiker in de tocht ligt te hoog. Daardoor stroomt het water niet goed door en hoopt het water zich voor de duiker op. Naast de nieuwe duiker, is de beschoeiing langs de waterkant straks ook nieuw. Deze houdt de grond langs het water op zijn plek.

De damwand met steunpalen wordt vervangen

De damwand met steunpalen die de grond langs de tocht tegenhoudt, is verouderd. Hiervoor in de plaats komt een duikerverbinding. Dit is een verbinding tussen het water en de duiker zelf. Deze duikerverbinding is een goede oplossing voor de steile waterkant langs de tocht nabij het tankstation aan de Gooiseweg. Het zorgt voor stevigheid en het voorkomt dat grond in de tocht spoelt. Om te voorkomen dat mensen de werklocatie of het land van de boer oplopen, plaatsen we een bouwhek voor afzetting.  

De waterafvoer blijft gegarandeerd

Ook tijdens de werkzaamheden aan de duiker zorgt het waterschap voor een goede waterafvoer. Omdat de Stern-d-tocht voor een gedeelte tijdelijk droog wordt gezet, komt er langs de Stern-d-tocht een tijdelijke pompinstallatie te staan. De tijdelijke pompinstallatie, voorzien van niveaumeters, pompt het water uit de Stern-d-tocht en laat het water verderop via slangen de tocht weer in.  

Overlast voor de omgeving is minimaal

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van het tankstation TotalEnergies en de bijbehorende rustplaats. De aannemer gebruikt de op- en afrit van het tankstation langs de Gooiseweg (N305). Het verkeer op de Gooiseweg kan gewoon doorrijden.