Hoogwater op het schoolplein is een gratis lespakket om middelbare scholieren (3e klas havo/vwo) aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. De lesmodule 'Hoogwater op het schoolplein' is door de KNAg (Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde genootschap) speciaal ontwikkeld voor het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland en daarmee afgestemd op de eigen leefomgeving van leerlingen. Het lespakket heeft in 2015 de Waterinnovatieprijs gewonnen.