De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland stelt het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast. Waterschap Zuiderzeeland spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk.