Jaarverslag 2023 Waterschap Zuiderzeeland

Hitte en wateroverlast. Het jaar 2023 was opnieuw een jaar van extremen. Het was het natste én het warmste jaar sinds het begin van de KNMI-metingen. In mei en juni viel er amper neerslag en daarna zorgde de langdurige regenperiode in het najaar voor een neerslagrecord. Deze weersextremen als gevolg van klimaatverandering hebben grote impact op het werk en de uitgaven van het waterschap. In het jaarverslag staat wat het waterschap deed met de waterschapsbelasting.

Waterwerk is nooit af

In maart kozen inwoners een nieuw waterschapsbestuur. De grondhouding van het nieuwe bestuur is koers houden en verbinden. Het afgelopen jaar bereikten we mooie mijlpalen. Zo ligt er inmiddels een ontwerp voor de versterking van de IJsselmeerdijk en maakten we een begin met de voorbereiding van de versterking van de Ketelmeerdijk en Vossemeerdijk. Om ook in de toekomst veilig en droog te blijven werd gemaal Vissering op Urk gerenoveerd en verduurzaamd. Dat gemaal gebruikt nu geen fossiele brandstoffen meer en is daarmee het eerste gasloze gemaal van ons beheergebied.

In 2023 had het waterschap een beperkt tekort

Het tekort is 1,2 miljoen euro. Dat is met ongeveer 1 procent van de totale begroting relatief beperkt. Heemraad Tom Vereijken: “We werken planmatig en efficiënt en weten goed wat er speelt, zo kunnen we het belastinggeld besteden aan de juiste dingen.” Afgelopen jaar konden we in Nederland opnieuw minder doen met ons geld (inflatie). En door de vele regen in het najaar was er een forse stijging in de energiekosten. De gemalen moesten volop draaien om onze voeten droog te houden. Vereijken gaat verder: “Aan zulke invloeden van buitenaf kunnen we niets doen, maar ze betekenen voor ons keihard werken en dat zien terug in het huishoudboekje van het waterschap. Feit is dat uitdagingen als klimaatverandering ons de komende jaren steeds meer geld gaan kosten. Dat betekent dat de kosten zullen blijven toenemen.” Het tekort wordt verrekend met de reserve (de ‘spaarpot’) van het waterschap.  

We kunnen water en bodem niet naar onze hand blijven zetten

Hoe slim ons watersysteem ruim een eeuw geleden ook werd bedacht, de grenzen van het watersysteem komen door klimaatverandering en bodemdaling nu in zicht. We kunnen water en bodem niet meer zomaar naar onze hand zetten, maar moeten ons aanpassen aan de veranderingen in het klimaat om de polders bewoonbaar en betaalbaar te houden. Dat kunnen we als waterschap niet alleen. Dit moeten we samen met andere overheden, bedrijven, agrariërs, natuurorganisaties en inwoners doen. 

Jaarstukken 2023

Lees meer informatie in onze jaarstukken 2023.