Waterschap Zuiderzeeland werkt nauw samen met JINC. Samen zetten wij ons in om kinderen een betere kans op de arbeidsmarkt te bieden.