Op 30 januari 2023 is de dag van kandidaatstelling. Op deze dag kunnen van 9.00 tot 17.00 uur kandidatenlijsten met bijbehorende stukken worden ingeleverd op het waterschapshuis aan Lindelaan 20 in Lelystad. Bekijk de officiële bekendmaking kandidaatstelling en zitting centraal stembureau verkiezing leden algemeen bestuur via Overheid.nl(externe link).

Formulieren kandidaatstelling  

De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn gedurende drie weken voor en op de dag van kandidaatstelling verkrijgbaar via uw gemeente. De verklaring van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H9) kunt u hier downloaden(externe link).  

Voorcontrole formulieren kandidaatstelling  

Het is mogelijk om op maandag 23 en dinsdag 24 januari 2023 de formulieren te laten controleren op correctheid. Er kan hiervoor een afspraak gemaakt worden Ilse Gnodde via 06-1132 4041 of i.gnodde@zuiderzeeland.nl.