We zijn ons er samen van bewust dat we moeten inzetten op een toekomstbestendige landbouw. Binnen de mogelijkheden die er zijn dragen we bij aan het milieu, waarin een duurzame voedselketen een belangrijke plek neemt. Met Kringlooplandbouw wordt volop geëxperimenteerd en de ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Dat we zuinig moeten zijn op onze bodem is duidelijk.

Maar hoe zorgen we in Flevoland voor een toekomstbestendige landbouw? Hoe borgen we de kwaliteit van de bodem in een tijd waarin het klimaat een minder stabiele factor is. Kringlooplandbouw is een van de thema’s van de Kennisdag Bodem en Water, die op 30 mei wordt georganiseerd.

Ook het vergroenen van het middelenpakket en strokenteelt komen aan bod. En ervaringen met de projecten Beter Benutten Stikstof en Groene draad in het klimaat worden gedeeld. Wat zijn kansrijke oplossingen voor de toekomst, welke maatregelen kunnen we nu al nemen? Net als voorgaande jaren kunt u in gesprek gaan met collega’s en experts. Opgedane ervaringen, inzichten en vragen krijgen een podium tijdens de Kennisdag.

De Kennisdag geeft u nieuwe inzichten en bruikbare handvatten voor het optimaliseren van de dagelijkse praktijk binnen de mogelijkheden van uw eigen percelen.

Datum: Maandag 30 mei 2022, 13.00 - 17.00 uur (met aansluitend een netwerkborrel)

Locatie: De Meerpaal, Dronten

Aanmelden via: info@bodemenwaterflevoland.nl 

Het programma van de Kennisdag Bodem & Water vindt u hieronder. 

Graag tot ziens op maandag 30 mei 2022!

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door het Actieplan Bodem en Water Flevoland, een samenwerking tussen Provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord. Deelname is gratis.