Heb jij een idee voor de Knardijk?

Dit is een oproep aan bewoners en organisaties: denk mee over nieuwe gebruiksvormen voor deze bijzondere Flevolandse dijk. Bijvoorbeeld activiteiten op of rond de dijk: van sport tot recreatie en toerisme tot iets cultureels of horeca, van een energielandschap tot terrein voor experimenten. Dit is een kans om je droom waar te maken op de Knardijk.

‘Maatschappelijk proces Knardijk’

Onder deze naam nodigen we je uit om samen vorm te geven aan de Knardijk. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die je zelf kunt realiseren, of samen met anderen. Waterschap, provincie en gemeenten ondersteunen dit proces maar initiatieven moeten zelf voor financiering zorgen.

Waardevolle dijk

De Knardijk is een herkenbaar punt in het landschap. Nadat Oostelijk Flevoland in de jaren vijftig was drooggelegd, beschermde de Knardijk die polder tegen het water. Toen Zuidelijk Flevoland werd drooggelegd verloor de Knardijk zijn rol om buitenwater tegen te houden. Toch heeft de dijk nog steeds een vertragende werking in het geval van een calamiteit. De Knardijk heeft ook cultuurhistorische waarden, natuurwaarden en landschappelijke kwaliteit. Samen zoeken we naar wegen hoe initiatieven kunnen samengaan met deze bestaande waarden.

Heb je een idee?

Heb je een idee? Laat het ons weten! 

Heeft u gevonden wat u zocht?