Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap de plicht om onder andere de waterkwaliteit te monitoren. Daarom worden er veel verschillende stoffen gemeten en getoetst aan de norm. Dat geeft een goed beeld hoe schoon het oppervlaktewater in Flevoland is.