Voor ruim 30 leerlingen uit 4 HAVO en 4/ 5 VWO van het Emelwerda College uit Emmeloord en het Almere College uit Dronten begon het nieuwe schooljaar met een uitdagende praktijkopdracht. Deze technasiumleerlingen gaan de komende weken namelijk aan de slag met het thema bodemdaling in agrarisch gebied. Hun opdracht: een plan van aanpak voor de toekomstbestendige teelt van gewassen in gebieden waar bodemdaling plaatsvindt. Half september was de kick-off van het project in Dronten.

Kick-off, excursies en praten met deskundigen

De leerlingen doen dit project in opdracht van Marcella Marinelli, Strategisch beleidsmedewerker Gemeente Noordoostpolder, en onze collega Michiel Heuser, Beleidsadviseur Bodem en Water. Tijdens de kick-off legde Michiel in hoofdlijnen uit hoe het bodem-watersysteem in Flevoland functioneert en waardoor bodemdaling wordt veroorzaakt. Ook heeft hij toegelicht wat bodemdaling voor het waterschap inhoudt en welke problemen daardoor ontstaan. Marcella heeft daarna toegelicht welke bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken door bodemdaling in Flevoland ontstaan. Om vanuit verschillende invalshoeken informatie te verzamelen over bodemdaling in Flevoland gaan de leerlingen op excursie bij agrariërs en praten ze met verschillende deskundigen.

Marije Greiner, communicatieadviseur Educatie Waterschap Zuiderzeeland:

“Het leuke van dit soort opdrachten is dat kinderen veel meer out-of-the-box denken. Daardoor komen ze vaak met heel creatieve oplossingen waar we echt wat mee kunnen.”

Advies van technasiumleerlingen over bodemdaling

Sinds de aanleg van de Flevolandse polders is de bodem gedaald: een heel normaal en natuurlijk proces. Door bodemdaling blijven de percelen van boeren in het voorjaar langer nat, waardoor ze minder tijd hebben om het land te bewerken en de gewassen van het land te halen. Verwacht wordt dat veranderende condities zoals bodemdaling, bodemverdichting, klimaatverandering en vernatting zo ingrijpend zijn, dat we compleet anders moeten gaan denken over de keuze voor gewassen, de manier van telen en zelfs de gebiedsfuncties. De opdrachtgevers van deze technasiumopdracht willen van de leerlingen advies over hoe en met welke gewassen in de aangewezen gebieden toekomstbestendig geteeld kan worden, dan wel: moet op deze locatie naar alternatieve grondgebonden functies gezocht worden?

Eind 2023 presenteren de leerlingen de resultaten aan de opdrachtgevers.

Vraagstukken voor technasiumleerlingen

Bij Waterschap Zuiderzeeland hebben wij regelmatig vraagstukken waar we niet aan toe komen of waarbij we hulp nodig hebben. Deze vraagstukken kunnen interessant zijn als opdracht voor technasiumleerlingen. Op zoek naar een technasiumopdracht? Laat het ons weten via educatie@zuiderzeeland.nl (externe link)