Wij maaien sloten, beken en andere watergangen. Waarom en wanneer doen we dit? En hoe gaat dit in zijn werk in steden en dorpen? De antwoorden vindt u op deze pagina. 

Algemeen maaibeheer

Waarom maaien we?

Door teveel begroeiing kan het water niet vrij doorstromen. Dan is er meer kans op wateroverlast of juist droogte. 

Daarom maaien we de oevers en waterbodems: zodat we meer water kunnen afvoeren bij veel regen. En extra water kunnen aanvoeren bij droogte. 

Wanneer maaien we?

Dat wisselt erg: op sommige plekken komen we 6x per jaar langs. Op andere slechts 1x per 2 jaar. Let op: grenst uw grond aan een sloot? Dan moet u zelf maaien. Dit controleren we tijdens de schouw

Hoe maaien we?

We maaien vanaf de kant én het water. Overigens besteden we het maaien uit. We controleren wel zelf of er goed is gemaaid door de aannemers. 

Maaibeheer in steden en dorpen

In de steden en dorpen liggen vijvers, grachten en singels. In het water leven vissen, watervogels dobberen rond en er groeit riet langs de waterkant. Ook mensen maken er gebruik van het water: we varen, vissen en recreëren op andere manieren. Het waterschap zorgt voor de waterkwaliteit en het maaien van riet. Dit doen we in overleg met de omgeving en gemeenten. Maar wat komt daar nu bij kijken?

Wat doet het waterschap in de gemeenten van Flevoland?

In de bebouwde kom heeft het waterschap een overeenkomst met de gemeenten over het maaibeheer. De meeste sloten, vijvers en grachten zijn eigendom van de gemeente. Het waterschap doet daar het onderhoud. De rest doen de gemeenten zelf. Er is één uitzondering: 

  • Gemeente Almere verzorgt het maaibeheer voor het waterschap

Is het water geen eigendom van de gemeente of van het waterschap? Dan maaien wij daar niet.

We maaien alleen waar het nodig is

Dat betekent dat we maaien voor de af- en aanvoer van water. Als er te veel begroeiing staat, kan het water niet vrij doorstromen. Dan is er een grotere kans op wateroverlast of juist droogte. Het waterschap maait de rietkragen minimaal één keer per jaar. Dat doen we vooral in het najaar. Het maaisel wordt zoveel mogelijk verzameld en afgevoerd naar een verwerker. We laten ook stukken riet staan voor de natuur. Die stukken noemen we riethorsten. De riethorsten helpen vogels, vissen en amfibieën om in de wintermaanden een beschut plekje te vinden. Ieder jaar staan de riethorsten ergens anders in het water om struiken en verruiging (een teveel aan snelgroeiende planten) te voorkomen.

We maaien de onderwaterplanten zo min mogelijk

We laten de waterplanten groeien omdat deze goed zijn voor de waterkwaliteit. Maaien heeft grote impact op het onderwaterleven en de kwaliteit van het water.

Op een aantal locaties maait het waterschap in de zomer een keer extra

Dit doen we voor de waterbeleving. Vaak gaat het om water in parken of langs fiets- en voetpaden. Ook maaien we de onderwaterplanten op een aantal recreatieplekken. Deze locaties zijn afgestemd met bijvoorbeeld de visvereniging, de roeiclub en de gemeente. Dit doen we het liefst met een speciale maaiboot die de impact van het maaien op de ecologie verkleint.

Contact over maaien in uw buurt

Heeft u vragen over het maaien in uw buurt? Neem dan contact met ons op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?