Waterschap Zuiderzeeland maait sloten, tochten en andere watergangen. Waarom en wanneer doen we dit? En hoe gaat dit in zijn werk? Hieronder vindt u meer informatie.

Waarom maaien we?

Zitten er teveel waterplanten in de sloot dan kan het water niet vrij doorstromen. Dan is er meer kans op wateroverlast of juist op droogte. Daarom maaien we de oevers en waterbodems: zo kunnen afvoeren bij veel regen. En extra water kunnen aanvoeren bij droogte.

Wanneer maaien we?

Dat wisselt erg: op sommige plekken komen we 6x per jaar langs. Op andere slechts 1x per 2 jaar.

Hoe maaien we?

We maaien vanaf de kant én het water. Overigens besteden we het maaien uit. We controleren wel zelf of er goed is gemaaid door de aannemers.

We maken onderscheid tussen maaien in de steden en dorpen en op het platteland.

Contact over maaien in uw buurt

Heeft u vragen over het maaien in uw buurt? Neem dan contact met ons op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?