Heeft u last van wateroverlast, bijvoorbeeld een te hoog of te laag peil? Of heeft u vervuiling van het oppervlakte water, een ingezakte oever of een probleem met een dijk gezien? Meld dit aan Waterschap Zuiderzeeland. Hoe sneller u een melding maakt, hoe sneller een probleem wordt opgelost.