Als muskusratten hun eigen gang gaan, kunnen een mannetje en een vrouwtje binnen de kortste keren een enorme familie produceren. ‘En dat is niet goed voor de dijken en kades waarin ze wonen. Die kunnen ze helemaal kapot graven’, vertelt Tjitse Kuipers van Waterschap Zuiderzeeland. Samen met zijn hond Floris speurt hij daarom iedere dag naar muskusratten in het gebied ten noordoosten van Emmeloord. Over 15 jaar moet de populatie zijn teruggedrongen tot de grens met België en Duitsland.