Van 1 april tot en met 1 juni is het de periode van nachtvorstbestrijding. Om fruitbomen in de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland te beschermen tegen nachtvorst, werken het waterschap en de fruittelers in Flevoland samen.

Fruittelers beregenen de fruitbomen bij vorst

Veel fruitbloesem in fruitbomen zorgt voor veel fruit. Schade aan de bloesem willen zij dus zoveel mogelijk voorkomen. Tijdens het beregenen vormt zich een laagje ijs om de bloesem. Bij de overgang van water naar ijs komt energie vrij, de zogenaamde stollingswarmte. Deze warmte zorgt ervoor dat de temperatuur rondom de bloesem niet verder daalt dan 0° C. Zo blijft de bloesem beschermd.

Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor een goede waterkwaliteit

Een goede doorstroming van de sloten en tochten zorgt voor een laag chloride- en ijzergehalte zodat de boomknoppen niet beschadigen. Afgelopen weken testten medewerkers de besturingsprogramma’s. Ook is de werking van de stuwen, inlaten en zoutmeters gecontroleerd. Tijdens het beregenen, rijden de medewerkers inspectierondes. Op die manier kijken we of er geen verstoppingen zijn en het water overal goed doorstroomt.

Het waterschap zorgt ook voor voldoende water

Samen met de fruittelers houden we de temperatuur in de gaten. Als de temperatuur rond de 0 graden komt, dan verhogen we het waterpeil. Dat doen we door water in te laten bij onder andere inlaatwerken, hevels en stuwen.

Medewerkers van het waterschap zijn 24 uur, 7 dagen per week direct oproepbaar tijdens nachtvorstbestrijding

Dit zijn medewerkers van de gemalen, wateraanvoer en waterkeringen. Zodra nachtvorstbestrijding nodig is, weet iedereen wat te doen. Vooraf is het draaiboek doorgenomen met collega's en de fruittelers.

Samenspel waterschap en telers 

Nachtvorstbestrijding vraagt niet alleen een heleboel water maar ook om een hechte samenwerking tussen het waterschap en de fruittelers. “Er gaat geen voorjaar voorbij of we moeten wel een keer beregenen tegen nachtvorst. En het is wel eens gebeurd dat we 10 nachten op rij in de weer waren.” Fruittelers Theo en Joost van Diepen hebben medio februari wel even tijd om te vertellen over de nachtvorstberegening in het fruitteeltgebied rond Kraggenburg. Lees ons verhaal over een geoliede machine in de fruitteeltgebieden rond Kraggenburg, Marknesse en Luttelgeest

Fruittelers Theo en Joost van Diepen