Van 1 april tot en met 1 juni is het de periode van nachtvorstbestrijding. Om fruitbomen in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland te beschermen tegen nachtvorst, werken het waterschap en de fruittelers in Flevoland samen.

Schade aan fruitbloesem willen we zoveel mogelijk voorkomen

Veel fruitbloesem in fruitbomen zorgt voor veel fruit. Daarom beregenen fruittelers de bomen bij vorst. Hierna zit er een laagje ijs om de bloesem. Bij de overgang van water naar ijs komt energie vrij, de zogenaamde stollingswarmte. Deze warmte zorgt ervoor dat de temperatuur rondom de bloesem niet verder daalt dan 0° C. Zo blijft de bloesem beschermd.

Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor een goede waterkwaliteit

Afgelopen week testten medewerkers de besturingsprogramma’s en de werking van de stuwen, inlaten en zoutmeters. Op die manier weten we zeker dat het water overal goed doorstroomt. Een goede doorstroming van de sloten en tochten zorgt voor een laag chloridegehalte en ijzergehalte zodat de boomknoppen niet beschadigen.

Het waterschap zorgt ook voor voldoende water

Als de temperatuur rond de 0 graden komt, dan verhogen we het waterpeil. Dat doen we door water in te laten bij onder andere inlaatwerken, hevels en stuwen.

Medewerkers van het waterschap zijn 24 uur, 7 dagen per week direct oproepbaar tijdens nachtvorstbestrijding

Dit zijn medewerkers van de gemalen, wateraanvoer en waterbeheer. Samen met de fruittelers houden we de temperatuur in de gaten. Zodra nachtvorstbestrijding nodig is, pakken alle medewerkers hun rol volgens het draaiboek.

Onze werkwijze voor nachtvorstbestrijding voeren we uit volgens de coronamaatregelen

Medewerkers houden afstand van elkaar en werken met maximaal twee personen per team. Op die manier minimaliseren we fysiek contact met alle fruittelers en met elkaar.