Een door de mens en natuur gemaakt gebied waar de nadruk ligt op de verbinding tussen stad en natuur. De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer vormen de basis van Nationaal Park Nieuw Land. Zij vertellen het verhaal van de voormalige Zuiderzee, de IJsselmeerpolders en de ontstaansgeschiedenis van de natuur in Flevoland.