Regelmatig controleren we de beschoeiingen langs de waterkanten in Flevoland. We onderhouden de beschoeiing en vervangen deze daar waar het nodig is. Daarnaast starten we in 2024 met het project ‘Vervangen behandelde oeverconstructies’. Dit is nodig, omdat in bepaalde oeverconstructies een stof zit die niet goed is voor de waterkwaliteit.

Tot ongeveer 2003 werden behandelde houten oeverconstructies gebruikt in Flevoland. Met name in de Noordoostpolder werd het hout behandeld met een impregneermiddel, creosoot. Dit middel werd aangebracht om de levensduur van verschillende materialen, zoals hout, te vergroten. In creosoot zitten stoffen die niet goed zijn voor het milieu. Een van deze stoffen is fluorantheen. Uit nader onderzoek, voortvloeiend uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), is gebleken dat in de watersystemen van Flevoland een verhoogd gehalte fluorantheen zit. Aangenomen wordt dat deze verhoogde waarden komen door de behandelde oeverconstructies die zijn aangebracht tot aan 2003.

In 2039 moet alle behandelde beschoeiing vervangen zijn

Wij vervangen deze beschoeiing al sinds 2003 tijdens ons reguliere onderhoud. Ook in het project ‘Versneld aanleggen van duurzame oevers’ hebben wij tussen 2007 en 2021 behandelde beschoeiing verwijderd. In 2022 besloot onze Algemene Vergadering om alle overige behandelde oeverbeschoeiing versneld te verwijderen. In 2039 moet alle behandelde beschoeiing vervangen zijn.

Dit is aanzienlijk sneller dan wanneer wij de behandelde beschoeiing tijdens ons reguliere onderhoud vervangen. Jaarlijks vervangen we in het project 10 tot 15 kilometer aan oeverconstructies. 

Wat komt ervoor in de plaats?

In de hoofdwatergangen (tochten) leggen we een duurzame oever aan. Bij een duurzame oever brengen we een onderwaterbeschoeiing aan met een minimale plasberm van 1 meter en een talud van 1:2 

In de overige watergangen, d-tochten en wateraanvoersloten vervangen we de bestaande beschoeiing voor een nieuwe hardhouten beschoeiing. Het talud profileren we weer op de juiste helling. 

Schoon en gezond oppervlaktewater

We bereiden nu dit meerjarenproject voor. We meten hiervoor de huidige waterkwaliteit en we doen een nulmeting, zodat de verbetering ook meetbaar en zichtbaar gemaakt wordt in waterbodemonderzoeken.

Heeft u gevonden wat u zocht?