Woensdag 6 april start Waterschap Zuiderzeeland met onderhoudswerkzaamheden aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Zeewolde. Om te zorgen dat de AWZI in de toekomst ook goed werkt, is onderhoud en aanpassing van installaties nodig.  Aannemer Water Techniek Twente (WTT) voert de werkzaamheden uit. Die duren ongeveer drie maanden. Lees hieronder verder voor een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden en de uitleg van de installaties.

Tijdens de werkzaamheden voeren we werkzaamheden uit aan de civiele, elektrische en werktuigbouwkundige installatie. Het onderhoud bestaat uit aanpassing- en revisiewerkzaamheden van het ontvangstwerk en de nabezinking. Reviseren is het controleren en schoonmaken van de installaties. Daar waar nodig vernieuwen we onderdelen.

Functie van het ontvangstwerk op de afvalwaterzuivering

Het ontvangstwerk is het begin van het zuiveringsproces. Op deze plaats komt het afvalwater via persleidingen de afvalwaterzuivering binnen. Het ontvangstwerk is een grote betonnen put. Hierin staat een harkrooster. Een harkrooster verwijdert het grove vuil dat niet in het afvalwater thuishoort zoals: blikjes, plastic, schoonmaakdoekjes en ander vuil. Als we dit grove vuil niet eerst uit het afvalwater halen dan raken de leidingen en pompen op de afvalwaterzuivering verstopt. Het grove vuil wordt afgevoerd. De rest van het afvalwater stroomt naar een tank waar het verder wordt schoongemaakt.

Harkrooster

Werkzaamheden aan het ontvangstwerk

We passen de voorliggende put van het ontvangstwerk aan om het afvalwater makkelijker de afvalwaterzuivering binnen te kunnen pompen. Het ontvangstwerk met het harkrooster wordt tijdens deze aanpassingen uit bedrijf genomen. We vervangen het harkroostergoed en een paar meter van de persleidingen die het afvalwater aanvoeren. Ook vernieuwen we de persleidingafsluiters en debietmetingen. Verder plaatsen we een tijdelijke installatie, een mobiele container met harkrooster. zodat het zuiveringsproces gewoon doorgaat.

Functie van de nabezinking op de afvalwaterzuivering

Ook aan de nabezinking van de afvalwaterzuivering voeren we werkzaamheden uit. De nabezinktank is de laatst fase van het zuiveringsproces. Het is een grote, ronde betonnen bak. Hierin worden water en slib gescheiden door middel van zwaartekracht. Het slib bezinkt naar de bodem van de tank en het schone water gaat vanuit de bovenkant van de tank naar het oppervlaktewater. De nabezinktank is voorzien van een ruimerbrug, die langzaam ronddraait. Onderaan de ruimerbrug zijn schrapers gemonteerd. De schrapers vegen over de bodem van de nabezinktank en schrapen het slib bij elkaar. Dit wordt verzameld in het hart van de nabezinktank en met behulp van een vijzel uit de nabezinktank gevijzeld. Het slib wordt voor een deel hergebruikt en vermengd met nieuw afvalwater voor het biologische zuiveringsproces. Het teveel aan slib wordt ingedikt en afgevoerd. Wat overblijft in de nabezinktank is gezuiverd afvalwater.

Werkzaamheden aan de nabezinking

De betonnen bak van de nabezinktank is nog in goede staat. Hieraan voeren we geen werkzaamheden uit en deze blijft in bedrijf. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De aandrijving en loopwielen van de ruimerbrug vervangen we. De vijzel die het slib uit de nabezinktank vijzelt gaat wel uit bedrijf. De lagers en de vijzel worden vernieuwd. Door ook hier gebruik te maken van een tijdelijke installatie om het slib uit de nabezinktank af te voeren, blijft het zuiveringsproces gewoon doorgaan. Als laatste vervangen we de debietmeting voor het gezuiverde afvalwater wat de afvalwaterzuivering verlaat.