Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in Flevoland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven.

Maar ook voor vogels die er een tussenstop maken op hun trekroutes. De drie aparte gebieden kunnen op dit moment niet goed van elkaar profiteren. De Oostvaardersdijk scheidt namelijk de gebieden. Provincie Flevoland en Rijkswaterstaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de gebieden te verbinden. Dit doen ze samen met verschillende regiopartners; ook het waterschap. 

Partner Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland denkt bij het project Oostvaardersoevers met provincie Flevoland en Rijkswaterstaat mee. Om de doelen van het project te kunnen behalen, is dat nodig. Het waterschap beheert de dijk, het gemaal en de tochten en sloten die in het projectgebied liggen.

Kansen benutten

We kijken mee naar de kansen voor verbetering van de waterkwaliteit in en buiten het projectgebied. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor plant en dier. Daarnaast is het belangrijk dat de Oostvaardersdijk blijft voldoen aan de veiligheidseisen. Dit geldt ook voor de verbindingen met de dijk. Het waterschap denkt mee en ziet toe of de plannen volgens de vergunningseisen uitgevoerd zijn. Zo kunnen we nu en in de toekomst de dijken beheren en genieten van het gebied achter deze dijk.  

Provincie Flevoland en Rijkswaterstaat zijn initiatiefnemer van het project Oostvaardersoevers. De regionale partners zijn: Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere en gemeente Lelystad.
Meer informatie is te vinden op de website van project Oostvaardersoevers(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?