Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap de plicht om onder andere de waterkwaliteit te monitoren. Daarom worden er veel verschillende stoffen gemeten en getoetst aan de norm. Dat geeft een goed beeld hoe schoon het oppervlaktewater in Flevoland is.

Voor de KRW zijn oppervlaktewateren verdeeld in zogenaamde waterlichamen. Waterlichamen zijn clusteringen van wateren in een gebied met water van vergelijkbare waterkwaliteit. Zie onze waterlichamenkaart voor de ligging van deze waterlichamen.

De meetresultaten van de laatste 5 jaar (periode 2011 - 2016) van elk waterlichaam worden getoetst aan normen zodat elk waterlichaam een toetsoordeel krijgt. Meer uitleg over de KRW toetsmethode is te vinden in het onderstaande bestand.

Bekijk deze link om (onder andere) de KRW toetsresultaten te bekijken: Toetsresultaten KRW

Een meer gedetailleerde uitwerkingen van de KRW toetsresultaten zijn te vinden in de officiële factsheets op het waterkwaliteitsportaal.

Vissen in Flevoland

Vis is belangrijk voor de waterkwaliteit in Flevoland. Hoeveel vis leeft in ons water en welke soorten zijn er? Naast vis zijn ook algen, waterplanten en macrofauna belangrijk voor de Europese doelstellingen voor de waterkwaliteit. Waterschap Zuiderzeeland controleert daarom de visstand, maakt afspraken met vissers en past waar nodig het watersysteem aan.

Eens per zes jaar onderzoeken we hoe de visstand zich ontwikkelt. Dit onderzoek doen we in de wateren die zijn aangewezen vanuit de Europese doelstellingen (Kader Richtlijn Water). Onderstaand de rapportages van de visonderzoeken.

Visrapportages Flevoland

Heeft u gevonden wat u zocht?